Jan en Riky van der Zanden

Riky en Jan van der Zanden in Boxtel zijn de eigenaren van de Drentsche Patrijshondenkennel Van Selihof.
De eerste Drent die ik (Jan) kocht was een jonge overgeplaatste hond, zij was hyperactief en ook nerveus en was niet meer te handhaven in een gezin met kleine kinderen. Als jongeman van ca 20 jaar was ik overtuigd dat ik deze hond op de boerderij wel even zou “hersocialiseren” Achteraf is mij ook nog gebleken dat haar beide ouders waarschijnlijk drager waren van het PRA-gen. ,wonderwel was zij op ca 2 jarige leeftijd vrij van PRA Zij bleek ook nog afkomstig te zijn uit een broer-zus paring. In 1973 maakte zich niemand druk over een inteelt coëfficiënt of inteeltdepressie etc.

 

Met deze eerste Drent heb ik veel geleerd, ik heb vooral geleerd “hoe het niet moest” . Zij is na 2 jaar overleden aan de ziekte van Aujeszki , dit is een varkensziekte met de verschijnselen van hondsdolheid.

 

Daarna hebben wij in 1976 Brunet gekocht de stammoeder van onze kennel , de laatste dochter van Kamp Ascon van de Jachtpassie. Haar moeder Anka was een dochter van Kamp Vanka van Arie Booij. Zodra bleek dat Brunet aan alle foknormen voldeed hebben we de Kennelnaam Van Selihof aangevraagd.
Ascon-van-de-JachtpassieBrunet

 

 

 

 

 

 

 

Van Selihof is afgeleid van onze buurt Selissen, een historisch buurtgemeenschap in Boxtel. In oude geschriften van 1140 is het samengestelde woord Selihof al aangetroffen. Seli betekent ‘burcht, kasteel’ en hof betekent ‘hoeve’ Van oorsprong komt Selihof uit het oud-Hoogduits en betekende ‘de hoeve van de landheer’ Dit is misschien leuk om te weten, het heeft uiteraard geen drentenbetekenis.

 

Selissen Selihof

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamp. Brunet was een topper in het ras ! Zij heeft 3 jaar achtereen de clubmatch van de Vereniging gewonnen bovendien is zij ook nog 2 jaar de beste teef van de clubmatch geworden. Zij is Nederlands kampioen geworden en heeft de titels W’79 , Bdssg ’80 gehaald. Selihof - BrunetIn 1985 heeft zij op 9 jarige leeftijd in Amsterdam de titel Wereldwinner ’85 behaald.

Kamp Brunet heb ik gepaard met Winston van Mevr Bosch uit Breskens (de beste zoon van de Kamp Maras.) Uit deze combinatie heb ik de Kamp Cora van Selihof gehouden. Uit een herhalingsnest heb ik vervolgens Krisha van Selihof gehouden. Zowel Brunet als haar dochters Cora en Krisha waren vrij van PRA en andere oogafwijkingen, HD-vrij, en vrij van epilepsie en hebben zonder ernstige ziektes de leeftijd van 12 tot 13 jaar bereikt.
Met deze 2 stammoeders heb ik een 2 sporen-fokbeleid gevoerd en op gezette tijden een passende reu en teef die ruimschoots voldeden aan alle foknormen uit deze twee lijnen te paren. Dit heeft tot hele mooie fokresultaten geleid, Drenten met een uitmuntend exterieur en karakter maar ook met een bewezen jachtaanleg. Dit beleid was succesvol door een kritisch selectiebeleid en door regelmatig zeer goede onverwante dekreuen in te kruisen, in zoverre dat bij de Drentse Patrijshond mogelijk is. Hierdoor kon ik telkens de inteeltcoëfficiënt sterk verlagen. In mijn fokkerij heb ik gebruik gemaakt van de beste reuen uit de lijnen van Van Oudsher, Van Groevenbeek , Van Nimrodsheem en later ook van Van het Opgoande slag en Van de Sebastiaanshoeve.

Buddy Beike

Schema

 

 

 

 

 

 

 

 

Naarmate ik langer fok en de nakomelingen van de fokcombinaties ook daadwerkelijk kritisch evalueer alsmede over de nodige formele en informele kennis beschik , heb ik door de jaren heen ook steeds beter het genotype van mijn honden leren kennen. Hierdoor ben ik als fokker in staat om een goed gefundeerd fokbeleid te voeren m.b.t. gezondheid, karakter , exterieur en jachtaanleg. Dit betekent niet dat alles goed gaat en dat er nooit een teleurstelling geboren wordt. Je probeert in de fokkerij in zekere mate de natuur te beheersen maar daar zul je nooit volledig in slagen. Er blijven uitdagingen !
Onder het kopje fotos en pups ziet u verschillende Drenten uit onze fokkerij .